English
Į pradžią Svetainės žemelapis
Print
Ansamblių vakaro programa
2007 M. VISUOTINĖS DAINŲ ŠVENTĖS BŪTIES RATU
ANSAMBLIŲ VAKARO
PROGRAMA


Prologas

Kūrinys

Autoriai

Atlieka

Pastabos

ATBĖGA ELNIAS DEVYNRAGIS

G. Svilainio muzika

Skaitovas ir fonograma

 


I dalis
LELIMOJ ŽIEMOS ČIESE, LELIMOJ

 

LELIUMAI                             

G. Svilainio muzika

 

Solistai, netradicinis ansamblis, chotas

Chorų ir orkestrų suėjimas.

JIEVARO TILTAS

J. Lingio choreogr.,

G. Svilainio aranžuota liaudies muzika

 

 Lietuvių liaudies instrumentų orkestras; 2 smuikai solo; Labanoro dūda; choras;

I šokėjų grupė

 

ATVAŽIUOJA KALĖDOS

 

D. Steponavičienės ir G. Svilainio aranžuota liaudies muzika

Moterų choras; lietuvių liaudies instrumentų orkestro kanklių grupė; 2 smuikai solo;  I šokėjų grupė bei Alytaus m. vaikų šokėjų grupės

 

Folkloriniai šokiai

Šyvis

 

 

 

E. Čiplio aranžuota liaudies muzika

Netradicinio ansamblio kamerinė grupė; skudutininkai; I šokėjų grupė; II šokėjų grupė bei Alytaus m. vaikų šokėjų grupė

Informuojame, kad pateikta nauja (palengvinta) Šyvio redakcija. Atsiprašome už nepatogumus ir prašome naudotis            

ČIUŽELA

A.Lapinsko muzika, E. Čiplio aranžuota sutartinė

Choras, lietuvių liaudies instrumentų orkestras; skudutininkai; I; II šokėjų grupės bei Alytaus m. vaikų šokėjų grupė

 


II dalis
PADANGĖJ VIEVERSĖLIS

VIEVERSIO RYTAS

E. Čiplio muzika

Lietuvių liaudies instrumentų orkestro kamerinė grupė; choras; aikštės kompozicijoje - Pabradės muzikos mokyklos vaikai

 

Kūrinio solo partijas atlieka ansamblis "Lietuva"; įdedame tik tas partijas kurias atliks visi liadies instrumentų orkestrai

PEMPEL,PEMPEL

D. Radvilavičienės choreogr.. P. Budgino aranžuota liaudies muzika

Choras; lietuvių liaudies instrumentų orkestrai; I šokėjų grupė

 

VERBINĖS

A.Bražinsko muzika

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai; chorai; I, II šokėjų grupės, senjorai su vaikaičiais ir vaikai.

Pateikta nauja kūrinio redakcija! Patikslinkite savo partitūrą.

ŽILVITIS

A. Bražinsko aranžuota liaudies muzika

Choras, vaikų choras, lietuvių liaudies instrumentų orkestrai; vaikų muzikos mokyklų liaudies instrumentų orkestrai; I, II šokėjų grupė, senjorai su vaikaičiais ir vaikai. 

 

SUPKIT MESKIT

N. Sinkevičiūtės aranžuota liaudies daina

Aikštės kompozicija

Be orkestrų

Folkloro solistė; choras; šokėjai

 


III dalis
IR ATEIN PAVASARĖLIS

JURJA, ATRAKINK ŽEMĘ

D. Steponavičienės ir N. Sinkevičiūtės aranžuota liaudies muzika

Be orkestrų

Solistas; choras; folkloro ansamblis ir Pabradės muzikos mokyklos vaikai

 

KALVELIS

M. Baronaitės choreogr., N. Sinkevičiūtės aranžuota liaudies muzika

Choras, vaikų choras, lietuvių liaudies instrumentų orkestrai;Vaikų muzikos mokyklų liaudies instrumentų orkestrai; II šokėjų grupė, vyresnieji ir mažieji vaikai

 

 

 

 

KUBILAS

A. Rugytės choreogr., N Sinkevičiūtės aranžuota liaudies muzika

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai;skudutininkai; ansamblių kapelos; vaikų muzikos mokyklų liaudies instrumentų orkestrai; I;II šokėjų grupės, vyresnieji vaikai; “Lietuvos” šokėjai 

 


IV dalis
SĖKMINIŲ VAINIKAS (vaikų paveikslas)

SEKMINIŲ RYTĄ

N. Sinkevičiūtės muzika

Aikštės kompozicija

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai; skudutininkai; vaikų muzikos mokyklų orkestrai;  vaikų chorai; mišrūs chorai; šoka Pabradės muzikos mokyklos vaikai

 

VAJOLA, AVINTAUZIS, PAMIGAI

 

R. Bakanausko choreogr., R. Bagdono muzika, aranžavo V. Klišys

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai; vaikų muzikos mokyklų orkestrai ;  vaikų chorai;   šoka “Šėltinis”, “Pynimėlis”, “Vieversa” ir visi jauniai

 

OLIAVIMAI

G. Svilainio muzika

Aikštės kompozicija

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai, skudutininkai; Labanoro dūda;  vaikų muzikos mokyklų orkestrai;  vaikų ir vyrų chorai; šoka Pabradės muzikos mokyklos vaikai

 

MIKITA

J. Lingio choreogr.,

 E. Čiplio aranžuota liaudies muzika

Skudutininkų aikštės kompozicija; Labanoro dūda; Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai;  vaikų muzikos mokyklų orkestrai šoka I;II vyrų grupės; jaunių šokių grupių berniukai; Pabradės muzikos mokyklos vaikai

 

Yra mp3 muzika

BERŽELIO VAINIKAS

Liaudies muzika

 

 

Aikštės kompozicija

Be orkestrų

Solistė; Šiaulių  folkloro ansamblis „Auda“; “Gama”; I; II šokėjų grupės

 

ŠAUKŠTAI

PAŠAIPINĖ

 

R. Bakanausko choreogr., R. Bagdono muzika, aranžavo V. Klišys

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai, skudutininkai; vaikų muzikos mokyklų orkestrai;   vaikų chorai. Šoka “Šėltinis”, “Pynimėlis”, “Vieversa”, priešokį – visi kiti jauniai

 

RYTAGONĖ

L. Kisielienės choreogr.,

 A. Lapinsko muzika

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai; vaikų muzikos mokyklų orkestrai;  šoka  vaikų ansamblių mergaitės; Pabradės muzikos mokyklos mergaitės

 

ŽVENG ŽIRGELIS LANKOJ

G. Svilainio ir D. Daknio aranžuotų dainų apie žirgelį popuri

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai; chorai; šoka I, II  grupės vyrai ir vyresnieji vaikinai

Šokėjai privalo išmokti dainuoti; Įdedame patikslintą orkestro ir choro partitūrą

MAINYTINIS

T. Kalibataitės choreogr., V. Aleksandravičiaus muzika

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai; ansamblių kapelos; šoka I, II grupės

 

 

 

FOLKLORINIŲ ŠOKIŲ SIUTA

Pliauškutis, Trepsiukas, Minjonas

H. Uznio choreogr.

V. Aleksandravičiaus aranžuota liaudies muzika

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai; ansamblių kapelos; Labanoro dūda; šoka I, II grupės

Dėmesio. Pateikta nauja redakcija in A armonikos!

 

PARUGĖ

Javų lankymų daina -ratelis

Vyt. Buterlevičiaus choreograf., A. Bražinsko muzika

Chorai, lietuvių liaudies instrumentų orkestrai;  aikštės kompozicijoje – šoka I, II grupės jaunių šokėjai; Pabradės MM vaikai

 

SĖJAU VOSYLKŲ

Paruginė sutartinė

Aikštės kompozicija

Be orkestrų folkloro ansamblio dainininkės;

šokėjai ir Pabradės muzikos mokyklų  vaikai

 

GIEDA GAIDELIAI

G. Svilainio aranžuota liaudies muzika

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai; choras

 


V dalis
APEIKI, SAULUŽE, APLIK ORUŽĮ

RASOS (šventės pradžia)

G. Svilainio muzika

Aikštės kompozicijoje -daudytės, ragai,  skudučiai, mediniai pučiamieji

Yra mp3 muzika

IŠKILMINGAS APLINKINIS “ŽOLYNĖLIS”

V. Buterlevičiaus choreogr., A. Bražinsko muzika

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai; šoka II grupės šokėjai

 

SAULĖS PALYDĖJIMAS

G. Svilainio muzika

 

Į aikštę įnešama ugnis

Daudytės, ragai, Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai; įsijungia choras; šokėjai

 

Yra mp3 muzika

JONINIŲ BURTAI

T. Kalibataitės choreogr., V. Aleksandravičiaus muzika

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai, chorai; skudutininkai; I; II grupės šokėjai

 

JUNGTINIŲ LIAUDIŠKŲ KAPELŲ KŪRINYS

Br. Mūras – Maršas

Vyt. Juozapaitis – Ernestina

Liaudiškų polkų popuri – aranžavo Daknys

Tik liaudiškos kapelos; uždainuoja choras

Yra mp3 muzika

JONŲ VAINIKAVIMAS

A. Kondratavičiaus choreogr., V. Malinausko muzika

Liaudiškos kapelos; ansamblių kapelos; šoka I grupė

Yra mp3 muzika

JONPOLKIS

V. Buterlevičiaus choreogr., Vyt. Juozapaičio muzika

Liaudiškos kapelos; ansamblių kapelos; armonikos; šoka I; II grupės

Yra mp3 muzika

MARŠAS***

Br. Mūras

Tik liaudiškos kapelos

Kapelos pasitraukia į aikštės gilumą.

ALUTĮ GĖRIAU

G. Svilainio aranžuota vaišių dainų popuri

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai; chorai; šokėjai; kapelos

Yra mp3 muzika;

Įdedame patikslintą  choro partitūrą

GEGUŽINĖS POLKA

H. Uznio choreogr. Malinausko aranžuotė

Liaudiškos kapelos; ansamblių kapelos; šoka I; II grupės

Šokama bėgamuoju žingsniu­ !

Yra mp3 muzika

VALSAS IR POLKA

E. Morkūnienės choreogr., J. Gaižausko muzika

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai; vaikų muzikos mokyklų orkestrai; kapelos; šoka I, II grupės

Įdedame papildyma: Choro partitūra ir skudučių partitūra

LIETUVA

Finalas

Vydūno - Vyt. Juozapaičio muzika,Vydūno žodžiai, G. Svilainio instrumentuotė 

Lietuvių liaudies instrumentų orkestrai; vaikų muzikos mokyklų orkestrai; choras; vaikų choras

Įdedame patikslintą orkestro ir choro partitūrą

 


Kontaktai:
G. Juknevičienė (8-5) 2614509; genovaite@llkc.lt (informacija choreografams ir partitūrų įsigijimo klausimais)
J. Babaliauskienė (8-5) 2614706; kankles@llkc.lt  (antrdieniais  10-13 val.; trečiadieniais 8 –14 val.; penktadieniais 10-13 val.)
A. Lunys (8-5) 2625958; a.lunys@llkc.lt

© Lietuvos Liaudies Kultūros Centras.
Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas.
Naudojama Smart Web.