English
Į pradžią Svetainės žemelapis
Print
Skambėkite, kanklės dalyviai

2007 m. SKAMBĖKITE, KANKLĖS

DALYVIAI

KAUNO KRAŠTAS

Ansambliai

Alytaus MM kanklių ansamblis „RASODĖLĖ“. Vadovė Alė Vanda ŽEBRAUSKIENĖ   

Alytaus MM kanklių ansamblis. Vadovė Regina BOTYRIENĖ 

Alytaus MM kanklių ansamblis. Vadovė Audronė VENCKŪNIENĖ    

Daugų meno mokyklos kanklių ansamblis . Vadovė Laima ALEKSIUPIENĖ 

Jonavos MM kanklių mokytojos: Asta GRIGALIŪNIENĖ, Eglė MERKELIENĖ  

Jurbarko A.Sodeikos MM kanklių ansamblis. Vadovė Rima BALČIŪNIENĖ    

Kaišiadorių MM kanklių ansamblis. Vadovė Zita RUDZEVIČIENĖ  

Kauno J.Gruodžio konservatorijos kanklių ansamblis.Vadovės: Danutė ŠIMAKAUSKAITĖ Irena VAITKEVIČIŪTĖ 

Kauno 1 MM kanklių mokytoja Ona ŠIKŠNIENĖ     

Kauno A.Kačanausko MM kanklių mokytoja Janina MYKOLAITYTĖ   

Kauno A.Kačanausko MM kanklių ansamblis. Vadovė Jurga SENKUTĖ  

Kauno r. Garliavos MM kanklių ansamblis. Vadovė Jolanta KIJAUSKIENĖ  

Kalvarijos muzikos mokyklos kanklių ansamblis. Vadovė Regina MAČIULSKIENĖ   

Šakių MM kanklių ansamblis. Vadovė Audronė ADOMAITIENĖ    

Vilkaviškio MM kanklių ansamblis. Vadovės: Daiva VENIENĖ,  Raimonda MURAUSKIENĖ

Alytaus MM vokalinis ansamblis . Vadovė Birutė JOCIENĖ

Kalvarijos muzikos mokyklos vokalinis ansamblis. Vadovė Ramunė BRUSOKIENĖ    

Prienų r. Skriaudžių kultūros namų ansamblis „Kanklės”. Vadovė Ona PATRONAITIENĖ

Pedagogės dalyvaujančios „Skambėkite kanklės“ programoje

1. Alytaus MM mokytoja Regina Botyrienė

2. Alytaus MM mokytoja Audronė Venckūnienė

3. Daugų MM mokytoja Laima Aleksiupienė

4. Jonavos MM mokytojos Asta Grigaliūnienė ir Eglė Merkelienė

5. Jurbarko A.Sodeikos MM mokytoja Rima Balčiūnienė

6. Kauno 1-osios MM mokytoja Ona Šikšnienė

7. Kauno 1-osios MM mokytoja Dalia Čižinauskienė

8. Kauno A. Kačanausko MM mokytoja Janina Mykolaitytė

9. Kauno A. Kačanausko MM mokytoja Jurga Senkutė

10. Kauno r. Garliavos MM mokytoja Jolanta Kijauskienė

11. Kauno r. Garliavos MM mokytoja Valė Dervinienė

12. Kaišiadorių MM mokytoja Zita Rudzevičienė

KLAIPĖDOS KRAŠTAS

Ansambliai

Gargždų MM kanklių ansamblis. Vadovė Birutė BARAKAUSKIENĖ    

Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Liaudies muzikos katedros kanklių ansamblis. Vadovė Nijolė TETENSKIENĖ    

Klaipėdos S.Šimkaus konservatorijos kanklių ansamblis. Vadovė Vida ZELENIENĖ  

Klaipėdos J.Kačinsko MM kanklių ansamblis. Vadovė Virginija ŽAPNICKIENĖ  

Klaipėdos J.Kačinsko MM kanklių ansamblis. Vadovė Daiva BĖKŠIENĖ   

Klaipėdos J.Kačinsko MM kanklių ansamblis. Vadovė Danutė GUDELIAUSKAITĖ 

Klaipėdos J.Kačinsko MM kanklių ansamblis. Vadovė Loreta TUMANOVIENĖ 

Klaipėdos J.Kačinsko MM kanklių ansamblis. Vadovė Vida GAIDAMAVIČIENĖ   

Klaipėdos J.Karoso MM kanklių ansamblis.Vadovės: Rita LIUBINIENĖ, Julija SASNAUSKIENĖ, Virginija BABALIAUSKIENĖ    

Klaipėdos jaunimo centro kanklių ansamblis. Vadovė Rima SPALINSKIENĖ     

Kretingos MM kanklių ansamblis. Vadovė Vilija VITKAUSKIENĖ

Kretingos r. Salantų MM kanklių ansamblis.Vadovės: Silvija PILUCKIENĖ, Jurgita KIESAITĖ

Neringos MM kanklių ansamblis. Vadovė Irena KISARAUSKIENĖ    

Plungės MM kanklių ansamblis. Vadovė Irena URBONIENĖ  

Plungės r. Rietavo MM kanklių ansamblis. Vadovė Jolita BUDRIUVIENĖ

Skuodo MM kanklių ansamblis. Vadovė Seva KAZANKOVIENĖ

Skuodo MM kanklių ansamblis. Vadovė Birutė RAZGUVIENĖ

Skuodo MM kanklių ansamblis. Vadovė Asta NARVILIENĖ  

Rietavo meno mokyklos kanklių ansamblis. Vadovė Jolita BUDRIUVIENĖ 

Klaipėdos J. Karoso tradicinių kanklių ansamblis „Šaltinėlis“(stovyklos „Skambantys kankleliai“ ir „Lai skamba žemaitiškos kanklės“). Vadovė Virginija BABALIAUSKIENĖ   

Kretingos MM tradicinių kanklių ansamblis (stovykla “Lai skamba žemaitiškos kanklės”). Vadovė Vilija VITKAUSKIENĖ    

Gargždų muzikos mokyklos tradicinių kanklių ansamblis (stovykla „Skambantys kankleliai“ ir „Žemaitiškos kanklės“). Vadovė Danguolė LIUTIKIENĖ 

Gargždų muzikos mokyklos Veiviržėnų skyriaus tradicinių kanklių ansamblis „Veiviržėlė“ (stovyklos „Skambantys kankleliai“ ir „Žemaitiškos kanklės“).  Vadovės: Jūratė JATULIENĖ, Jolanta KUDABIENĖ 

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos tradicinių kanklių ansamblis (stovykla “Lai skamba žemaitiškos kanklės”). Vadovė Ramutė POZINGIENĖ

Palangos St.Vainiūno muzikos mokyklos tradicinių kanklių ansamblis (stovyklos „Skambantys kankleliai“ ir „Žemaitiškos kanklės“).  Vadovė Jurgita PETKUTĖ-MARCINKIENĖ 

Plungės meno mokyklos tradicinių kanklių ansamblis (stovykla „Žemaitiškos kanklės“). Vadovė Jūratė LAZDAUSKAITĖ 

Šilalės r. Laukuvos N. Vėliaus gimnazijos ir meno mokyklos tradicinių kanklių ansamblis (stovykla „Žemaitiškos kanklės“). Vadovė Jolanta BUČNIENĖ 

Pedagogės dalyvaujančios „Skambėkite kanklės“ programoje

1.  Klaipėdos St. Šimkaus konservatorijos pedagogė Vida Zelenienė 

2.  Klaipėdos universitetas Menų fakulteto pedagogė Algytė Merkelienė 

3.  Klaipėdos J.Karoso muzikos mokyklos mokytoja Julija Sasnauskienė

4.  Klaipėdos J.Karoso muzikos mokyklos mokytoja Rita Liubinienė 

5.  Klaipėdos J.Karoso muzikos mokyklos mokytoja Virginija Babaliauskienė 

6.  Klaipėdos J.Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja Daiva Bėkšienė 

7.  Klaipėdos J.Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja Vida Gaidamavičienė 

8.  Klaipėdos J.Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja Virginija Žapnickienė

9.  Klaipėdos J.Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja Loreta Tumanovienė

10.  Klaipėdos Jaunimo centro pedagogė Rima Spalinskienė

11.  Kretingos  meno mokyklos mokytoja Bronė Barzdienė

12.  Kretingos  meno mokyklos mokytoja Vilija Vitkauskienė

13.  Neringos meno mokyklos mokytoja Irena Kisarauskienė 

14.  Rietavo meno mokyklos mokytoja Jolita Budriuvienė

15.  Skuodo meno mokyklos mokytoja Seva Kazankovienė 

16.  Skuodo meno mokyklos mokytoja Asta Narvilienė 

17.  Skuodo meno mokyklos mokytoja Birutė Razguvienė 

18.  Plungės M. Oginskio meno mokyklos mokytoja Irena Urbonienė

19.  Plungės M. Oginskio meno mokyklos mokytoja Jūratė Lazdauskaitė 

20.  Plungės M. Oginskio meno mokyklos mokytoja Adelė Vyšniauskaitė

21.  Salantų meno mokyklos mokytoja Silvija Piluckienė

22.  Salantų meno mokyklos mokytoja Jurgita Kiesaitė

PANEVĖŽIO KRAŠTAS

Ansambliai

Anykščių MM ansamblis „Nendrelė”. Vadovė Jolita NOVIKIENĖ  

Panevėžio MM kanklių ansamblis „Ašarėlė“. Vadovė Rima MUREIKIENĖ   

Panevėžio MM kanklių ansamblis.Vadovės:Danutė KAZAKEVIČIENĖ, Snieguolė ALIJOŠAITIENĖ

Panevėžio Vyt.Mikalausko MM ansamblis. Vadovė Laimutė MAZURIENĖ

Panevėžio r. vaikų MM kanklių ansamblis. Vadovė Loreta VENSLAVIČIENĖ

Pasvalio MM kanklių ansamblis. Vadovė Bronė PETRAUSKIENĖ  

Rokiškio MM kanklių ansamblis.Vadovės: Emilija REPŠIENĖ, Deimantė BARANAUSKIENĖ  

Biržų „Saulės“ gimnazijos ansamblis „Saulala“. Vadovė Nijolė KAULINIENĖ  

Biržų Vl.Jakubėno muzikos mokyklos,ansamblis „Untytė“. Vadovė Aušra TRAPULIONYTĖ

Kupiškio muzikos mokyklos tradicinių kanklių ansamblis, mokyt. Danutė BOVERIENĖ

Panevėžio r. vaikų MM ansamblis „Kanklytės“. Vadovė Loreta VENSLAVIČIENĖ

Panevėžio VšĮ KC „Panevėžio linelis“, ansamblis „Sigutė“. Vadovė Vida GRIKŠELIENĖ

Rokiškio muzikos mokyklos kanklių ansamblis. Vadovė Emilija REPŠIENĖ

Rokiškio muzikos mokyklos kanklių ansamblis. Vadovė Laima BIELIŪNIENĖ

Utenos r. Užpalių ansamblis „Pasagėlė“. Vadovė Asta MOTUZIENĖ

Pedagogės dalyvaujančios „Skambėkite kanklės“ programoje

 1. Panevėžio MM kanklių mokytoja Snieguolė ALIJOŠAITIENĖ 
 2. Panevėžio Vyt.Mikalausko MM mokytoja Laimutė MAZURIENĖ
 3. Panevėžio r. vaikų MM kanklių mokytoja  Loreta VENSLAVIČIENĖ
 4. Anykščių MM  mokytoja Jolita NOVIKIENĖ  
 5. Kupiškio MM mokytoja Danutė BOVERIENĖ (tradic. k.)
 6. Rokiškio MM mokytoja Emilija REPŠIENĖ (tradic. k.)
 7. Rokiškio MM mokytoja Laima BIELIŪNIENĖ (tradic. k.)
 8. Biržų Vl.Jakubėno MM mokytoja Aušra TRAPULIONYTĖ (tradic. k.)
 9. Biržų „Saulės“ gimnazijos mokytoja  Nijolė KAULINIENĖ(tradic. k.)
 10. Utenos r. Užpalių ansamblio „Pasagėlė“ vadovė Asta MOTUZIENĖ (tradic. k.)

ŠIAULIŲ KRAŠTAS

Ansambliai

Kuršėnų MM kanklių ansamblis. Vadovė Rima ANANJEVIENĖ    

Kuršėnų MM Raudėnų filialo kanklių ansamblis. Vadovė  Rima ANANJEVIENĖ    

Mažeikių MM kanklių ansamblis. Vadovė Jolanta PAULAUSKIENĖ

Naujosios Akmenės MM kanklių ansamblis. Vadovė Loreta RIMKUVIENĖ   

Pakruojo MM kanklių ansamblis. Vadovė Palmyra JASILIONIENĖ   

Šiaulių konservatorijos kanklių ansamblis. Vadovė Regina MAROZIENĖ 

Šiaulių konservatorijos Papildomo mokymo skyriaus kanklių ansamblis. Vadovė Regina MAROZIENĖ   

Šiaulių 1-osios MM kanklių ansamblis. Vadovė Elena RALIENĖ 

Šiaulių 2-osios MM kanklių ansamblis. Vadovė Lora ANDRIUŠKIENĖ  

Šiaulių „Juventos” vidurinės mokyklos kanklių ansamblis. Vadovė Edita ŠLIAUTERIENĖ 

Kuršėnų MM  tradicinių kanklių ansamblis. Vadovė Audronė VAITIEKŪNIENĖ 

Mažeikių MM tradicinių kanklių ansamblis. Vadovė Jolanta DOBRAVOLSKIENĖ  

Pedagogės, dalyvaujančios „Skambėkite, kanklės“ programoje

     1.  Kuršėnų MM mokytoja Rima ANANJEVIENĖ  

 1. Kuršėnų MM mokytoja Audronė VAITIEKŪNIENĖ  
 2. Mažeikių MM kanklių mokytoja Jolanta PAULAUSKIENĖ   
 3. Mažeikių MM mokytoja Jolanta DOBRAVOLSKIENĖ  
 4. Naujosios Akmenės MM kanklių mokytoja Loreta RIMKUVIENĖ   
 5. Pakruojo MM kanklių mokytoja Palmyra JASILIONIENĖ   
 6. Radviliškio MM kanklių mokytoja  Irena LIPINSKIENĖ   
 7. Šiaulių konservatorijos mokytoja Regina MAROZIENĖ 
 8. Šiaulių konservatorijos Papildomo mokymo skyriaus kanklių mokytoja Regina MAROZIENĖ   
 9. Šiaulių 1-osios MM kanklių mokytoja Elena RALIENĖ 
 10. Šiaulių 2-osios MM kanklių mokytoja Lora ANDRIUŠKIENĖ  
 11. Šiaulių „Juventos” vidurinės mokyklos kanklių mokytoja Edita ŠLIAUTERIENĖ 

VILNIAUS KRAŠTAS

Ansambliai

LMTA Liaudies instrumentų ir akordeono katedros kanklininkių ansamblis. Vadovė prof. Lina NAIKELIENĖ 

Molėtų MM kanklių ansamblis. Vadovė Laima COLKIENĖ   

Druskininkų M.K.Čiurlionio MM kanklių ansamblis. Vadovė Gražina POCIENĖ 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos kanklių ansamblis. Vadovė Violeta ČIŪTIENĖ   

Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės MM kanklių ansamblis. Vadovė Danguolė DAUGILIENĖ  

Vilniaus Karoliniškių MM kanklių ansamblis. Vadovė Audronė GRIŠKEVIČIENĖ  

Vilniaus B.Jonušo MM kanklių ansamblis. Vadovė Dainora KINDERIENĖ 

Naujosios Vilnios MM kanklių ansamblis. Vadovė Eglė JANKUVIENĖ   

Vilniaus 4-osios MM kanklių ansamblis. Vadovė Jūratė NARKUTĖ 

Visagino Č. Sasnausko MM kanklių ansamblis . Vadovė Skaidrūnė BALIŪNAITĖ 

Švenčionių r., Švenčionėlių MM kanklių mokytojos: Irma ASINAVIČIENĖ ir Irma MATIJOŠIŪTĖ  

Dieveniškių Ryto vid. m-klos kanklininkių ansamblis. Vadovas Gintaras STANIULIS

Eišiškių St.Rapalionio vid. m-klos kanklininkių ansamblis „Versikėlė‘ . Vadovė Jadvyga SINKEVIČ

Vilniaus mokytojų namų ansamblis „Kankleliai“ , vadovė Daiva ČIČINSKIENĖ 

Vilniaus „Sietuvos“ vidurinės mokyklos dainų ir šokių ansamblio „Siaudelė“ šokėjų grupė .Vadovė Birutė SAKALIENĖ    

Pedagogės, dalyvaujančios „Skambėkite, kanklės“ programoje   

Lietuvos muzikos akademijos kanklių pedagogės: prof. Lina NAIKELIENĖ, Aušrelė JUŠKEVIČIENĖ, Jolanta BABALIAUSKIENĖ 

Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos kanklių pedagogė Violeta ČIŪTIENĖ   

Molėtų MM kanklių mokytoja Laima COLKIENĖ 

Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės MM kanklių mokytoja Danguolė DAUGILIENĖ      

Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės MM kanklių mokytoja Aistė BRUŽAITĖ  

Vilniaus Karoliniškių MM kanklių  mokytoja  Jolanta BABALIAUSKIENĖ

Vilniaus Karoliniškių MM kanklių mokytoja Audronė GRIŠKEVIČIENĖ

Vilniaus B.Jonušo MM kanklių mokytoja Dainora KINDERIENĖ

Naujosios Vilnios MM kanklių mokytoja Eglė JANKUVIENĖ

Vilniaus 4-osios MM kanklių mokytoja Jūratė NARKUTĖ

Švenčionių r., Švenčionėlių MM kanklių mokytoja Irma ASINAVIČIENĖ

Švenčionių r., Švenčionėlių MM kanklių mokytoja Irma MATIJOŠIŪTĖ 

Visagino Č. Sasnausko MM kanklių mokytoja Skaidrūnė BALIŪNAITĖ

© Lietuvos Liaudies Kultūros Centras.
Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas.
Naudojama Smart Web.