English
Į pradžią Svetainės žemelapis
Print
Meninių programų kūrėjai ir koordinatoriai

2007 m. Lietuvos dainų šventės kūrybinės grupės

Dainų šventės direktorius – Saulius LIAUSA

tel. (8~5) 2611190, mob. 8~687 90109 saulius.liausa@llkc.lt

Folkloro dienos kūrybinė grupė

Nr.

Vardas, pavardė

Atsakingas DŠ

Pareigos

Kontaktai

1.

Vida ŠATKAUSKIENĖ

Kūrybinės grupės vadovė

LLKC direktoriaus pavaduotoja

tel. (8~5) 2612540
mob. 8~614 36071

satkauskiene@llkc.lt

2.

Jūratė ŠEMETAITĖ

Kūrybinės grupės vadovės pavaduotoja

LLKC Folkloro poskyrio vadovė

tel. (8~5) 2614467
mob. 8~680 29408

semetaite@llkc.lt

3.

Arūnas LUNYS

Direktorius

LLKC Folkloro poskyrio vyriausiasis specialistas

tel. (8~5) 2625958
mob. 8 686 25540

a.lunys@llkc.lt

4.

Loreta SUNGAILIENĖ

Folkloro programų koordinatorė

LLKC Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė

tel. (8~5) 2625958
mob. 8~686 55373

l.mukaite@llkc.lt

5.

Audronė VAKARINIENĖ

Folkloro programų koordinatorė

LLKC Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė

tel. (8~5) 2120570
mob. 8~676 30503

folkloras@llkc.lt

6.

Inga KRIŠČIŪNIENĖ

Programų koordinatorė

LLKC Regionų kultūros informacijos poskyrio vadovė

tel. (8~5) 2612594
mob. 8~678 18934

ekinfo@llkc.lt

7.

Nijolė MARCINKEVIČIENĖ

Kulinarinio paveldo programų koordinatorė

LLKC Papročių poskyrio vyriausioji specialistė

tel. (8~5) 2612939
mob. 8~617 33410

tradicija@llkc.lt

8.

Teresė JURKUVIENĖ Tradicinių amatų programų koordinatorė LLKC tautodailės poskyrio vadovė

(8-5) 2613553

tautodailė@llkc.lt

9.

Ramutė KRAUJALIENĖ

Tradicinių amatų programų koordinatorė

Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų bendrija

10.

Laisvė AŠMONAITIENĖ

Tradicinių amatų programų koordinatorė

LLKC tautodailės poskyrio vyresnioji specialistė  (8-5) 2613553

11.

Rytas BELEVIČIUS

Dailininkas

   

12.

Viktor GERAŠČENKO

Dailininkas

   

13.

Eglė PLIOPLIENĖ

Apeiginių programų koordinatorė

 

 

14.

Rita BALKUTĖ

Žolininkų programos koordinatorė

 LLKC vyriausioji archyvarė

 (8-5) 2626155

Liaudies meno parodos kūrybinė grupė

Nr.

Vardas, pavardė

Atsakingas DŠ

Pareigos

Kontaktai

1.

Elena POČIULPAITĖ

Parodos koordinatorė

LLKC tautodailės poskyrio vyriausioji specialistė

tel. (8~5) 2613553

mob. 8~612 66803

tautodaile@llkc.lt


Dainų dienos kūrybinė grupė

Nr.

Vardas, pavardė

Atsakingas DŠ

Pareigos

Kontaktai

1.

Vytautas MIŠKINIS

Kūrybinės grupės vadovas

Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choro ĄŽUOLIUKAS  ir vyrų choro meno vadovas, Lietuvos chorų sąjungos prezidentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos choro dirigavimo katedros profesorius

mob. 8~687 20114
vmiskinismaestro@gmail.com

2.

Aurelija ANDREJAUSKAITĖ

Programos koordinatorė, kūrybinės grupės vadovo pavaduotoja

LLKC muzikos poskyrio vadovė

tel. (8~5)  2612530, 2610996
mob. 8~682 53854
muzikos.skyrius@llkc.lt

3.

Juozas JAVAITIS

Vaizdo ekrane režisierius

 

mob. 8~686 72005

4.

Vygantas KAZLAUSKAS

Režisierius

 

5.

Vidas DRĖGVA

Dailininkas

 

6.

Donatas ZAKARAS

Programos direktorius, kūrybinės grupės vadovo pavaduotojas

LLKC muzikos poskyrio vyr. specialistas

tel. (8~5) 2610996

mob. 8~615 16755
donatas.zakaras@gmail.com

7.

Rasa GELGOTIENĖ

Kūrybinės grupės narė

Vilniaus universiteto choro PRO MUSICA, Vilniaus universiteto merginų choro VIRGO, Vilniaus universiteto akademinio mišraus choro vadovė

tel. (8~5) 2629656
rgelgotiene@yahoo.fr

8.

Romas MAKAREVIČIUS

Kūrybinės grupės narys

Vidaus reikalų ministerijos vyrų choro SAKALAS vadovas

mob. 8~698 37011

9.

Regina MALECKAITĖ

Kūrybinės grupės narė

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vaikų choro vadovė

tel. 2(8~5) 151679
mob. 8~612 31811
regmal@lrt.lt

10.

Ksaveras PLANČIŪNAS 

Kūrybinės grupės narys

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos “Varpelis” choro VARPELIS  meno vadovas

mob. 8~698 21721 
ksav@kaunas.omnitel.lt

11.

Albinas PETRAUSKAS

Kūrybinės grupės narys

Kauno miesto mišraus choro LELIUMAI vadovas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos choro dirigavimo katedros profesorius

mob. 8~698 12299

polihim@takas.lt

12. Remigijus VILYS

Kūrybinės grupės narys

Pučiamųjų orkestro "Panevežio garsas" dirigentas mob. 8~686 03215
revoliucija@gmail.com
13. Ugnė ZANAVIČIŪTĖ-AUDEJAVA

Kūrybinės grupės narė

Pučiamųjų orkestrų merginų šokių grupių vyriausioji choreografė mob. 8~612 57052
revoliucija@gmail.com

14.

Juozas KIRDEIKIS

Kūrybinės grupės narys

Pučiamųjų orkestrų koordinatorius LLKc Muzikos poskyrio vyr. specialistas

tel. (8~5) 2610996
mob. 8~612 94360
muzikos.skyrius@llkc.lt


Šokių dienos kūrybinė grupė

Nr.

Vardas, pavardė

Atsakingas DŠ

Pareigos

Kontaktai

1.

Laimutė KISIELIENĖ  

Šokių dienos scenarijaus autorė, meno vadovė ir vyriausioji baletmeisterė

Vilniaus  pedagoginio universiteto docentė

mob. 8~611 78391

2.

Snieguolė EINIKYTĖ

Šokių dienos  koordinatorė, meno vadovės pavaduotoja

LLKC  choreografijos  poskyrio vadovė

tel. (8~5) 261 20 11
mob. 8~615 73257
choreografija@llkc.lt

 

3.

Gražina KASPARAVIČIŪTĖ

Šokių dienos  direktorė

LLKC  choreografijos  poskyrio vyr. specialistė

tel. (8~5) 261 47 06
mob. 8~615 73258
kasparas@llkc.lt

 

4.

Egidijus ALIŠAUSKAS

Muzikos vadovas

Lietuvos kariuomenės garbės sargybos orkestro vadovas, vyr. dirigentas, kapitonas

mob. 8~686 18669

5.

Aildona, Vladas MIGONIS

dailininkas

 

mob. 8~652 92102

6.

Živilė ADOMAITIENĖ

Vyr. baletmeisterė

-  Kretingos  darželio - mokyklos  “Pasaka” mokytoja – ekspertė

tel. (8~445) 79346
mob. 8~610 66795
faks. (8~445) 79255

7.

Birutė  BRAZDŽIŪTĖ

Vyr. baletmeisterė

Kauno m. vaikų ir moksleivių laisvalaikio centro šokių ansamblio MALŪNĖLIS meno vadovė

mob. 8~686 11757
birutebra@gmail.com.lt
 

8.

Vytautas BUTERLEVIČIUS

Vyr. baletmeisteris

Valstybinio ansamblio LIETUVA vyr. baletmeisteris

tel. (8~5) 2139877
mob. 8~698 08777

9.

Birutė NAVICKAITĖ 

Vyr. baletmeisterė

Lietuvos muzikos akademijos docentė

mob. 8~687 81893

10.

Ilona BALTIKAUSKAITĖ

Baletmeisterė

Plungės  KR  jaunimo  šokių  ansamblio  “Suvartukas”    baletmeisterė

tel. (8~448) 52668
mob. 8~600 10310
faks. (8~448) 55743
pk.centras@takas.lt

11.

Marytė Rimutė ZALECKAITĖ

Baletmeisterė

12.

Janina REINIENĖ

Baletmeisterė

Telšių kolegijos choreografijos skyriaus vadovė

mob. 8~682 27037
j.reiniene@zemko.lt

13.

Zita RIMKUVIENĖ

Baletmeisterė

Panevėžio m. Bendruomenių rūmų tautinių šokių ansamblio “Grandinėlė” meno vadovė

tel. (8~45) 461234
faks. (8~45) 460635 
mob. 8~615 37413

grandinele@takas.lt

14.

Kristina NAINIENĖ 

Baletmeisterė

Panevėžio m. Bendruomenių rūmų meno mėgėjų kolektyvų koordinatorė

tel. (8~45) 461234
faks. (8~45) 460635
mob. 8~682  34255

nakrist@yahoo.com

15.

Jolanta TELIŠAUSKIENĖ

Baletmeisterė

Jurbarko KC choreografė

tel. (8~447) 70203, 70204
faks. (8~447) 70204
mob. 8~687 34327
jtelisauskiene@yahoo.com
  

16.

Vanda VERKULIENĖ

Baletmeisterė

Šiaulių m. kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių ansamblio “Kalatinis” meno vadovė

mob. 8~615 54392

17.

Birutė VIKTORAVIČIŪTĖ

Baletmeisterė

- Akmenės kultūros rūmų šokių grupių vadovė

mob. 8~612 21520


Kanklių ansamblių kūrybinė grupė

Nr.

Vardas, pavardė

Atsakingas DŠ

Pareigos

Kontaktai

1.

Prof. Lina NAIKELIENĖ

“Skambėkite, kanklės” programos meno vadovė

LMTA liaudies instrumentų ir akordeono katedros vedėja

tel. (8~5) 2730465
mob. 8~686 55062

2.

Jolanta BABALIAUSKIENĖ

- “Skambėkite, kanklės” programos koordinatorė

LLKC choreografijos poskyrio vyr. specialistė

tel. (8~5) 2614706
mob. 8~618 81340

Ansamblių vakaro kūrybinė grupė

Nr.

Vardas, pavardė

Atsakingas DŠ

Pareigos

Kontaktai

1.

Leokadija DABUŽINSKAITĖ

Scenarijaus autorė, režisierė, vyriausioji baletmeisterė

Rusų dramos teatro baletmeisterė

mob. 8~659 95801
ldabuzinskaite@yahoo.com

2.

Giedrius SVILAINIS

Muzikos vadovas

Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio LIETUVA vadovas

tel. (8~5) 213 9865

mob. 8~686 39938

vadovas@ansamblis-lietuva.lt

3.

Algimantas KRIŪNAS

Vyriausiasis chormeisteris

Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio LIETUVA vyriausiasis chormeisteris

mob. 8~678 07263
kriunasan@delfi.lt

4.

Genovaitė JUKNEVIČIENĖ

Režisierės ir vyriausiosios baletmeisterės vyriausioji asistentė

LLKC Leidybos poskyrio vyr. specialistė

tel. (8~5) 261 4509

mob. 8~612 86512

genovaite@llkc.lt

5.

Jolanta BABALIAUSKIENĖ

Muzikos vadovo vyriausioji asistentė

LLKC Choreografijos poskyrio vyresn. specialistė

mob. 8~618 81340


kankles@llkc.lt

6.

Marius PUSKUNIGIS

Dailininkas

 

mob. 8~698 17327

7.

Robertas ŽUKAS

Direktorius

Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio LIETUVA vadovo pavaduotojas vadybinei veiklai

tel. (8~5) 213 9859

mob. 8~673 11031


robertas@ansamblis-lietuva.lt

8.

Ričardas BAKANAUSKAS

Baletmeisteris

   

9.

Vidmantas EŽERSKIS

Baletmeisteris

   

10.

Romualdas LAUGALIS

Baletmeisteris

   

11.

Roberta MACELIENĖ

Baletmeisterė

   

12.

Birutė MAŽRIMIENĖ

Baletmeisterė

   

13.

Violeta SODEIKIENĖ

Baletmeisterė

   

14.

Edgaras SUPRUNAS

Baletmeisteris

   

15.

Feliksas TATARŪNAS

Baletmeisteris

   

Pučiamųjų orkestrų programos kūrybinė grupė

Nr.

Vardas, pavardė

Atsakingas DŠ

Pareigos

Kontaktai

1.

Remigijus VILYS

Meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas

Panvėžio raj. savivaldybės administracijos vyr. spec. kultūrai, dirigentas

mob. 8~686 03215
revoliucija@gmail.com

2.

Rimantas PAŠIŪNAS 

Kūrybinės grupės narys

Br. Jonušo muz.

m-los pučiamųjų

muzikos skyriaus

vedėjas,

LVJC pučiamųjų orkestro dirigentas

mob. 8~686 13323

info@lvjc.lt

3.

Antanas ZIEGORAITIS 

Kūrybinės grupės narys

Pučiamųjų orkestro

"Kybartai" vadovas

 ir dirigentas

tel. (8~342) 30582
ziegoraitis@yahoo.com

4.

Petras TADARAS 

Kūrybinės grupės narys

KTU pučiamųjų

orkestro vadovas ir

dirigentas

mob. 8~687 28627
petras.tadaras@ktu.lt

5.

Vygantas REKAŠIUS 

Kūrybinės grupės narys

Palangos svivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas, orkestro dirigentas

mob. 8~686 10030

kultura@palanga.lt

6.

Kazys DAUGĖLA 

Kūrybinės grupės narys

Kompozitorius - aranžuotojas

mob. 8~685 53800

7.

Ugnė ZANAVIČIŪTĖ - AUDEJEVA  

Kūrybinės grupės narė

Merginų šokių grupių vyriausioji choreografė

mob. 8~612 57052

8. Justinas JONUŠAS

Kūrybinės grupės narys

Programos Meninė žygiuotė Katedros aikštėje meno vadovas tel. (8-5) 2614124
9. Algirdas RADZEVIČIUS

Kūrybinės grupės narys

Programos Retrovakaronė Sereikiškių parke meno vadovas tel. (8-5) 2719159

10.

Juozas KIRDEIKIS

Programos koordinatorius

LLKC Muzikos poskyrio vyr.specialistas

tel. (8~5) 2610996
mob. 8~612 94360

muzikos.skyrius@llkc.lt

© Lietuvos Liaudies Kultūros Centras.
Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas.
Naudojama Smart Web.