English
Į pradžią Svetainės žemelapis
Print
Pranešimas dėl orkestrų vadovų pasitarimo ir dirigentų kvalifikacijos kėlimo kursų

Rajono, miesto kultūros, švietimo,              2007 - 06 - 05  Nr. R1- 306
kultūros ir švietimo skyrių vedėjams   
Pučiamųjų orkestrų vadovams

DĖL PUČIAMŲJŲ ORKESTRŲ VADOVŲ PASITARIMO, DIRIGENTŲ,  DIRIGENTŲ ASISTENTŲ  KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  KURSŲ VASAROS STUDIJA

  Pranešame, kad:
a)  2007 m. birželio 10 d. ( sekmadienis ) Panevėžyje, teatro Menas patalpose (  Vasario 16-sios g. 19 ) vyks pučiamųjų orkestrų vadovų pasitarimas  ir meistriškumo kursai. Pradžia 12.00 val.

      Programa:
1. dėl pučiamųjų orkestrų dalyvavimo Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatuose. Pranešėjai: J.Kirdeikis, R.Vilys;
2. dėl pučiamųjų orkestrų dalyvavimo 2007 m Lietuvos dainų šventėje (pasirengimo, koncerto “Vario audra” programos, repeticijų ir kiti org. klausimai). Pranešėjai: J.Kirdeikis, R.Vilys;
3. dirigentų kvalifikacijos kėlimo kursai Teorinė ir praktinė darbo su orkestrais patirtis:
     3.1. Europos varinių ( brass ) orkestrų čempionatas Birmingeme: Europos pučiamųjų varinių orkestrų  (brass band) muzikantų meistriškumo ugdymas ir orkestrų muzikavimo ypatumai. Pranešėjai: R.Vilys; Piet Visser (Olandija);
     3.2. dirigentų kvalifikacijos kėlimo kursai Dirigavimo metodika ir technikos ypatumai. Lektoriai: Piet Visser ir Feike van Tuiner (Olandija).
     PASTABA: orkestrų, kurie planuoja dalyvauti 2007 m. Dainų šventės pučiamųjų orkestrų koncertinėjė programoje Vario audra, vadovų dalyvavimas yra būtinas.

b)   2007m. birželio 28 d. - 30 d. vyks orkestrų muzikantų meistriškumo,  orkestrų dirigentų ir dirigentų asistentų kvalifikacijos kėlimo kursai Pabradėje ir Kaltanėnuose;

  Programa:
1. 2007 m. birželio 28 d. Pabradės kultūros centre (Vilniaus g.8) Vilniaus Br. Jonušo ir Pabradės muzikos mokyklų orkestrų 2007 metų Lietuvos dainų šventės pučiamųjų orkestrų programos jungtinės repeticijos (vad.R.Pašiūnas, B.Vilimas). Pradžia – 14.00 val. (dalyvauja orkestrų muzikantai);
2. 2007 m. birželio 29 – 30 d. Kaltanėnų pagrindinėje mokykloje ( Mokyklos g. 17, Kaltanėnai, Švenčionių raj.) vyks orkestrų dirigentų ir dirigentų asistentų kvalifikacijos kėlimo kursai Teorinė ir praktinė darbo su orkestrais patirtis:
     2.1. Partitūros pučiamiesiems orkestrams. Lektorius - Muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, kompozitorius - aranžuotojas K.Daugėla;
     2.2.  Dirigavimo metodika ir technikos ypatumai. Lektoriai:  kompozitorius, dirigentas V.Stanaitis ir kompozitorius, dirigentas T.Šileika.  
     2.3.  Varinių pučiamųjų kvintetas - pučiamųjų orkestro pagrindas. Lektorius - Muzikos ir teatro akademijos dėstytojas T.Adomavičius.
     2.4.   2007 m. Lietuvos dainų šventės pučiamųjų orkestrų repetuaro kūrinų intensyvus įsisavinimas per atviras repeticijas, kūrinių demonstravimas ( dalyvauja Br.Jonušo muzikos ir Pabradės muzikos mokyklos varinių pučiamųjų orkestrai). Lektoriai: dirigentai R.Pašiūnas ir Br.Vilimas.  
     2.5. Vilniaus Br.Jonušo  ir Pabradės muzikos mokyklų orkestrų jungtinis koncertas Kaltanėnuose.
     PASTABA: Kviečiami A lygio orkestrų, dalyvausiančiųjų 2007 m. Lietuvos dainų šventėje, dirigentai, orkestrų dirigentų asistentai bei turintys aukštąjį (speciąlųjį vidurinį) muzikinį išsilavinimą ir norintys dirbti su pučiamaisiais orkestrais specialistai.

  Prašome rajonų ir miestų savivaldybių administracijos kultūros, švietimo skyrių vadovus sudaryti sąlygas orkestrų vadovams, dirigentams, dirigentų asistentams dalyvauti pasitarime ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

  Dėl sąlygų, registracijos ir kitais papildomais klausimais kreiptis į LLKC Muzikos poskyrio vyr.specialistą Juozą Kirdeikį, tel.: 8 - 5 - 261 09 96, mob.8 612 94360, el.p. muzikos.skyrius@llkc.lt

Direktorius                                                                S.Liausa

J.Kirdeikis, tel. 8-5 261 09 96

© Lietuvos Liaudies Kultūros Centras.
Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas.
Naudojama Smart Web.