English
Į pradžią Svetainės žemelapis
Print
Dainų dienos programa

Lietuvos dainų šventė
 B  Ū T I E S     R A T U

D  A  I  N Ų      D  I  E  N  O  S      P  R  O  G  R  A  M  A

2007 liepos 8 d.

PUČIAMŲJŲ ORKESTRAI - atlieka pučiamųjų orkestrai ir orkestrų šokių grupės

Fanfaros LIETUVA BRANGI Kazys DAUGĖLA
Diriguoja  Vytautas MIŠKINIS
SODE BITELĖ Valdas STANAITIS
Diriguoja  Vygantas REKAŠIUS
LIETUVOS ŠIRDIS Jacob de HAAN
Diriguoja Remigijus VILYS
KAVA DVIEMS Kazys DAUGĖLA
Diriguoja Rimantas PAŠIŪNAS
NUO POLKOS IKI FOKSTROTO Antanas  BUJAVIČIUS
Diriguoja Tadas ŠILEIKA
LIETUVIŠKŲ MARŠŲ PARADAS Kazys DAUGĖLA
Diriguoja  Antanas ZIEGORAITIS, Algirdas RADZEVIČIUS, Ramutis BALČIŪNAS


I dalis    - DAINOS A CAPPELLA - dainuoja suaugusiųjų chorai

AUŠROS ŽVAIGŽDĖ Algirdas MARTINAITIS
Antanas STRAZDAS
Diriguoja Lionginas ABARIUS
DAINŲ DAINELĖ Juozas NAUJALIS
MAIRONIS
Diriguoja Leokadija JANUŠKIENĖ
SAULĖ TEKA Vytautas MONTVILA
Mykolas KARČIAUSKAS 
Diriguoja Algirdas ŠUMSKIS
ČIŪTO Juozas TALLAT-KELPŠA
Liaudies žodžiai
Diriguoja Algimantas LOPAS
LIETUVA

Vytautas BARKAUSKAS
Janina DEGUTYTĖ
Albino Petrausko redakcija
Diriguoja Virginija JUNEVIČIENĖ

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ Česlovas SASNAUSKAS
MAIRONIS 
Diriguoja Robertas VARNAS

II dalis   LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS - dainuoja suaugusiųjų, jaunimo ir berniukų jaunučių chorai

UŽTEKA TEKA Giedrius SVILAINIS
Liaudies žodžiai 
Diriguoja Rolandas DAUGĖLA
UŽTEKĖJO SAULELĖ Zita BRUŽAITĖ
Liaudies žodžiai
Diriguoja Algirdas VIESULAS
KAS TAR TEKA Giedrius SVILAINIS
Liaudies žodžiai 
Diriguoja Rita KRAUCEVIČIŪTĖ
SĖJAU RŪTĄ Nijolė SINKEVIČIŪTĖ
Liaudies žodžiai
Diriguoja Audronė STEPONAVIČIŪTĖ - ZUPKAUSKIENĖ
SKRIDO BITĖ Nijolė SINKEVIČIŪTĖ  
Liaudies žodžiai
Diriguoja Zita KARINIAUSKIENĖ
PJOVĖ LANKOJ ŠIENĄ Nijolė SINKEVIČIŪTĖ        
Liaudies žodžiai
Diriguoja Artūras DAMBRAUSKAS
CHORINĖ SIUITA Zita BRUŽAITĖ
Liaudies žodžiai
Diriguoja Romas GRAŽINIS
EISVA MUDU ABUDU Gintautas VENISLOVAS      
Liaudies žodžiai
Diriguoja Gintautas VENISLOVAS
TILI TILI DŪDA Vaclovas AUGUSTINAS
Liaudies žodžiai
Diriguoja Remigijus ADOMAITIS
VAI KUR TU BUVAI Nijolė SINKEVIČIŪTĖ
Liaudies žodžiai
Diriguoja Virginija KATINIENĖ
KAS TEN MIŠKE Nijolė SINKEVIČIŪTĖ
Liaudies žodžiai
Diriguoja Jolita VAITKEVIČIENĖ
ŠOKO KIŠKIS Nijolė SINKEVIČIŪTĖ
Liaudies žodžiai
Diriguoja Arvydas GIRDZIJAUSKAS
TIKU TIKU PAKIEMIKU Giedrius SVILAINIS
Liaudies žodžiai
Diriguoja Ksaveras PLANČIŪNAS
NAUJIENOS Nijolė SINKEVIČIŪTĖ
Liaudies žodžiai  
Diriguoja Regina MALECKAITĖ
AUKSO BLYNAS PRASKILO

Nijolė SINKEVIČIŪTĖ 
Liaudies žodžiai 
Diriguoja Vytautas VERSECKAS

ŠIŲ NAKTĮ PER NAKTĮ Giedrius SVILAINIS
Liaudies žodžiai 
Diriguoja Romas MAKAREVIČIUS
KAD JAU SAULUKĖ Giedrius SVILAINIS
Liaudies žodžiai
Diriguoja Mindaugas RADZEVIČIUS

III DALIS     JAUNIMO DAINOS - atlieka jaunimo chorai: studentų / jaunimo mišrūs, merginų, jaunių ir berniukų chorai

DIEVE, LAIMINK LIETUVĄ Gintautas ABARIUS
Gintaras ZDEBSKIS
Leonido ABARIO aranžuotė
Diriguoja Marija ŽIBŪDIENĖ
ĄŽUOLĖLI ŠIMTAAKI Vaclovas AUGUSTINAS
Vladas BRAZIŪNAS
Diriguoja Rasa VISKANTAITĖ
AŠ ŽINAU  Vytautas MIŠKINIS
Bernardas BRAZDŽIONIS
Diriguoja Gediminas RAMANAUSKAS
VASAROS PAUKŠTIS Gintautas VENISLOVAS
Liutauras DEGĖSYS
Diriguoja Tomas AMBROZAITIS
LEISK MAN Artūras ANUSAUSKAS
Marius  BUDRAITIS
Diriguoja Rasa GELGOTIENĖ
KRANTAS Algirdas KAUŠPĖDAS
Vaclovo AUGUSTINO aranžuotė
Diriguoja Vaclovas AUGUSTINAS
PASVEIKINKIT VIENI KITUS Marijus MIKUTAVIČIUS
Diriguoja Kastytis BARISAS

FINALAS - dainuoja jungtinis choras

JEI KARALIUM BŪČIAU Antanas FOKAS
Albinas MOTIEJŪNAS
Diriguoja Vytautas MIŠKINIS
GIEDU DAINELĘ Andrius KULIKAUSKAS
Antanas BARANAUSKAS
Vytauto MIŠKINIO aranžuotė
Diriguoja Alfonsas VILDŽIŪNAS
TĖVYNĖ DAINŲ IR ARTOJŲ Gintautas TAUTKUS
Justinas MARCINKEVIČIUS
Vytauto MIŠKINIO aranžuotė
Leonido ABARIO klavyras
Diriguoja  Albinas PETRAUSKAS
KUR GIRIA ŽALIUOJA Juozas GUDAVIČIUS
Ksaveras SAKALAUSKAS-VANAGĖLIS
Diriguoja Povilas GYLYS
LIETUVA BRANGI Juozas NAUJALIS
MAIRONIS
Diriguoja Petras BINGELIS
TAUTIŠKA GIESMĖ Vincas KUDIRKA
MAIRONIS
Diriguoja Vytautas MIŠKINIS

Kūrybinės grupės

Vytautas MIŠKINIS    kūrybinės grupės vadovas

Aurelija ANDREJAUSKAITĖ  programos koordinatorė, kūrybinės grupės vadovo pavaduotoja
Donatas ZAKARAS  programos direktorius,  kūrybinės grupės vadovo pavaduotojas

Vaclovas AUGUSTINAS
Povilas GYLYS
Rasa GELGOTIENĖ
Zita KARINIAUSKIENĖ 
Romas MAKAREVIČIUS 
Regina MALECKAITĖ 
Ksaveras PLANČIŪNAS 
Albinas PETRAUSKAS
  

Juozas JAVAITIS   vaizdo ekrane režisierius 
Vygantas KAZLAUSKAS  režisierius
Vidas DRĖGVA  dailininkas 
Remigijus VILYS  pučiamųjų orkestrų meno vadovas
Ugnė ZANEVIČIŪTĖ-AUDEJEVA choreografė 

Orkestruotės:
Vaclovas AUGUSTINAS, Kazys DAUGĖLA, Rimantas GIEDRAITIS, Nijolė SINKEVIČIŪTĖ, Giedrius SVILAINIS, Tadas ŠILEIKA, Gintautas VENISLOVAS

Koncerte dalyvauja:

Lietuvos kariuomenės garbės sargybos orkestras, vadovas ir vyriausias dirigentas Egidijus ALIŠAUSKAS, dirigentas Dainius PAVILONIS
Edita BAGDONAITĖ (sopranas)
Veronika POVILIONIENĖ , Liongina GUDELIENĖ, Rolanda VALENČIŪTĖ (folkloro dainininkės)
Marijus MIKUTAVIČIUS ( vokalas)
Linas BŪDA ( mušamieji)
Algimantas RAMONAS, Nijolė SINKEVIČIŪTĖ ( klavišiniai)
Eugenijus MIKŠYS (boso gitara)
Gintaras ŠULINSKAS (solo gitara)
Medardas TRIMONIS (birbynė)

Tautiška kapelija SUTARAS, vadovas Antanas FOKAS
Kamerinis styginių orkestras MEZZO, Vytenis GRIGAS

Vedėjai:   Bernadeta LUKOŠIŪTĖ
               Juozas ŠALKAUSKAS
               Tomas NARKEVIČIUS

© Lietuvos Liaudies Kultūros Centras.
Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas.
Naudojama Smart Web.