English
Į pradžią Svetainės žemelapis
Print
Repeticijos

                                                                                                                                                                           

DAINŲ DIENA DAINOS RATU

R E P E T I C I J Ų   G R A F I K A S

 

Liepos 6 diena (penktadienis)

Chorai atvyksta (apsigyvena, papietauja, pailsi, išanalizuoja lentelę 2 CHORŲ PADĖTIS VINGIO PARKO ESTRADOJE ir 15.00 stovi Estradoje savo vietose:

(išskyrus berniukų jaunučių chorus, tremtinių, kt. D gr. chorus: jie nuo  liepos 7 d.)

 

 9. 00 - 11.00                        Pučiamųjų orkestrų šokėjos (4 kompozicijos)

11.00 - 14.00                        Pučiamųjų orkestrai + šokėjos

13.00 - 14.00                        Mikrofonų patikrinimas

14.00 - 15.00                     Akompanuojančio orkestro garso patikrinimas

14.45 - 15.00                     Choristų suėjimas į estradą.

                                           PIRMOJI REPETICIJA                              

                                           Choro garso patikrinimas:

15.00                                  Kur giria žaliuoja (jungtinis choras a cappella). Dirigentas P.Gylys

15.08                                  Tėvyne dainų ir artojų (04:00 jungtinis choras + orkestras). Dirigentas A.Petrauskas

·        II dalis LIAUDIES DAINOS Choras + orkestras

15.15                                  Kas tar teka (04.30). Dirigentė R.Kraucevičiūtė                                       

15.30                                  Aukso blynas praskilo (03:45). Dirigentas V. Verseckas

15.45                                  Chorinė siuita (10:30). Dirigentas R.Gražinis

16.05                                  Eisva mudu abudu (05:30). Dirigentas G.Venislovas

16.15 - 16.35                      Pertrauka akompanuojančiam orkestrui

·        II dalis LIAUDIES DAINOS Choras  a cappella

16.15                                   Užtekėjo saulelė (02:30). Dirigentas A.Viesulas

16.20                                   Sėjau rūtą (02:00). Dirigentė A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė

16.25                                   Tili tili dūda (02.45) + smuikai, fleitos. Dirigentas R. Adomaitis

16.30                                    Pjovė lankoj šieną (05:30 choras + 8 solistai + birbynė). Dirigentas A.Dambrauskas

II dalis LIAUDIES DAINOS / Choras + orkestras

16.40                                    Skrido bitė (03.00). Dirigentė Z.Kariniauskienė

16.50                                    Vai kur tu buvai (02:00). Dirigentė V.Katinienė

16.55                                    Kas ten miške (02:00). Dirigentė J. Vaitkevičienė

17.00                                    Šoko kiškis (02:15).  Dirigentas A.Girdzijauskas

17.05                                    Tiku tiku pakiemiku (03.00). Dirigentas K.Plančiūnas

17.10                                    Naujienos (03:00). Dirigentė R. Maleckaitė

17.15                                    Šių naktį per naktį (06.00). Dirigentas R.Makarevičius

17.25                                    Kad jau saulukė (06:00) + suaugusiųjų chorų išėjimas. Dirigentas M.Radzevičius

17.45 - 18.45                       Pertauka jaunimo chorams

17.45 - 19.30                       Pertrauka akompanuojančiam orkestrui

17.45 – 18.15                      Pertrauka suaugusiųjų chorams

18.15 – 18.30                      Suaugusiųjų chorų suvedimas nuo vartų  (1 chorų padėtis estradoje)

·        I dalis DAINOS A CAPPELLA

18.30                                    Aušros žvaigždė (04:00). Dirigentas L.Abarius

18.35                                    Dainų dainelė (03:30). Dirigentė L.Januškienė

18.40                                    Saulė teka (02:30). Dirigentas A.Šumskis

18.45                                    Čiūto (04:00). Dirigentas A.Lopas

18.50                                     Lietuva (03:00). Dirigentė V.Junevičienė

19.00 – 19.15                        Geriausių pučiamųjų orkestrų sustatymas suėjimo muzikai Užteka teka

19.00                                    Kur bėga Šešupė (04:00) + C gr. jaunių chorų suvedimas. Dirigentas R.Varnas

19.15                                     Jaunimo chorų suvedimas (2 chorų padėtis estradoje)

19.30                                     Užteka teka (VISI). Dirigentas R.Daugėla

·        IV dalis FINALAS  Choras  + orkestras

19.50                                      Jei karalium būčiau  (04:00). Dirigentas V.Miškinis

19.55                                      Giedu dainelę (02:30) . Dirigentas A.Vildžiūnas

20.00                                      Suaugusiųjų chorų repeticijos PABAIGA

                                                                  

·        III dalis JAUNIMO DAINOS  Choras  + orkestras

20.00                                      Aš žinau (04:00) . Dirigentas G.Ramanauskas

20.05                                      Vasaros paukštis (03:45). Dirigentas T. Ambrozaitis

20.10                                      Leisk man (04:00). Dirigentė R.Gelgotienė

20.15                                      Dieve, laimink Lietuvą (5:00). Dirigentė M. Žibūdienė

20.20                                      Ąžuolėli šimtašaki (03:45). Dirigentė Rasa Viskantaitė

20.25                                      Krantas (04:30) . Dirigentas V. Augustinas

20.30                                       Pasveikinkit vieni kitus (05:00) . Dirigentas K.Barisas

20.40                                       Jaunimo choro ir orkestro repeticijos PABAIGA

20.40 – 22.00                          Pučiamųjų orkestrai ir šokėjos                                                                                                                                      

 

Liepos 7 diena (šeštadienis)

8.30 – 9.30                             Chorų rikiavimasis už estrados (be berniukų jaunučių, tremtinių ir D gr. chorų)

                            

                                           I GENERALINĖ REPETICIJA                    

  8.00 -  9.00                        Pučiamųjų orkestrų programa + dalinis chorų suvedimas  

  9.00 - 9.15                         Persirikiavimas  (pučiamųjų orkestrų išvedimas + suaugusiųjų chorų suvedimas

                                             (1 chorų padėtis estradoje)

 9.15 -  9.45                          I dalis  DAINOS A CAPPELLA (be orkestro)                     

 9.45 - 10.15                         Jaunimo chorų suvedimas (2 chorų padėtis estradoje)

10.15 – 12.00                       II dalis LIAUDIES DAINOS (su orkestru + berniukų jaunučių chorais) +

                                                                 suaugusiųjų chorų išvedimas

12.00 – 12.30                       III dalis           JAUNIMO DAINOS + visų suaugusiųjų chorų suvedimas

                                                                 skambant  “Pasveikinkit vieni kitus”

12.30 – 13.00                       IV dalis  FINALAS  (su orkestru + tremtinių, ir D gr. chorais)

13.00 – 15.00                         PERTRAUKA  (choristams)

13.00 – 15.00                         Pučiamųjų orkestrai ir šokėjos

15.00                                                         Chorų rikiavimas už estrados       

              

                                             II GENERALINĖ REPETICIJA                   

15.00 - 15.40                          Pučiamųjų orkestrų programa, šokėjos + suaugusiųjų chorų suvedimas

                                                                 (1 chorų padėtis estradoje)   

 

                                              DAINŲ DIENOS PROGRAMA                    

15.40                                      I dalis DAINOS A CAPPELLA (atlieka suaugusiųjų chorai)

                                              II dalis LIAUDIES DAINA (atlieka visi chorai)

                                              III dalis JAUNIMO DAINOS (atlieka jaunimo chorai)

                                              IV dalis FINALAS (atlieka jungtinis choras)   

 

Liepos 8 diena (sekmadienis)

 

  8.00 – 9.00                         Pučiamųjų orkestrai ir šokėjos                   

  9.00 – 12.00                       REZERVINĖ GENERALINĖ REPETICIJA

  14.00 – 15.30                     EITYNĖS      

  17.00 – 22.00                     DAINŲ DIENOS KONCERTAS  DAINOS RATU     

 

Pastabos:

Repeticijų grafike esminių pakitimų nuo buvusio projekto nėra, tačiau:

Liepos 7 d.

į I GENERALINĘ repeticiją kviečiame atvykti pusvalandžiu anksčiau:

Berniukų jaunučių chorus 10.30 - 11.00 (rikiavimasis už estrados suėjimui) ir

Tremtinių, politinių kalinių ir kt D gr. chorus 12.00- 12.30 (rikiavimasis už estrados suėjimui)

Liepos 7 d. 

13.00 – 15.00 Pietų pertrauka choristams - dabar valanda anksčiau (pučiamųjų orkestrų prašymu).

Liepos  8 d.

9.00 – 12.00 REZERVINĖ GENERALINĖ REPETICIJA

  • generalinėse repeticijose koncertiniai rūbai neprivalomi,
  • kūrybinė grupė pasilieka teisę keisti repeticijų eigą (priklausomai nuo oro sąlygų ir kt.).  

Aurelija Andrejauskaitė 

2007 liepos 2 d.

 

© Lietuvos Liaudies Kultūros Centras.
Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas.
Naudojama Smart Web.